In december en januari kunt u weer veranderen van zorgverzekeraar. Vergelijken van die polissen, voorwaarden en vergoedingen kan ingewikkeld zijn. Toch is het de moeite waard. Op de website van De Fysiotherapeut (beroepsvereniging) vindt u een tabel met polissen die de fysiotherapie dekken die ze beloven.

Overleg met uw fysiotherapeut
De meeste kosten voor fysiotherapie worden niet vergoed vanuit de Basisverzekering. Hiervoor moet u zich dus aanvullend verzekeren.

Behandelindex
Zelfs met een aanvullende verzekering krijgt u niet altijd het aantal behandelingen vergoed waar u recht op heeft. Zorgverzekeraars proberen het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut zo laag mogelijk te houden. Daarom registreren ze hoeveel behandelingen fysiotherapeuten gemiddeld uitvoeren bij een bepaalde klacht. Als een fysiotherapeut boven dat gemiddelde -de behandelindex- uitkomt, krijgt hij een lagere vergoeding voor volgende behandelingen, of helemaal geen contract meer. Dat kan dus betekenen dat de fysiotherapeut de behandeling moet stoppen, ondanks dat u voldoende aanvullend verzekerd bent. De zorgpolissen die De Fysiotherapeut u aanbeveelt passen géén behandelindex toe!

Medische selectie
Sommige verzekeraars kunnen u weigeren of een hogere premie vragen.
Een aantal zorgverzekeraars wil weten hoe het met uw gezondheid gesteld is vóórdat u er een aanvullende verzekering kunt afsluiten. Met deze medische selectie proberen zorgverzekeraars zo gezond mogelijke mensen te verzekeren, zodat ze wél premies incasseren, maar weinig behandelingen hoeven betalen. De zorgpolissen die De Fysiotherapeut u aanbeveelt passen géén medische selectie toe! Dus u wordt hoe dan ook geaccepteerd, ook al hebt u een aandoening.

Deze polissen doen wat zij beloven
De polissen in deze tabel dekken de fysiotherapie die ze beloven. Dat betekent dat de betreffende verzekeraar voor deze polissen geen medische selectie hanteert (u wordt dus toegelaten zonder dat naar uw gezondheid wordt gekeken) en dat u zelf mag bepalen naar welke zorgverlener u gaat (keuzevrijheid). Het betekent ook dat deze verzekeraar geen behandelindex hanteert. U krijgt dus altijd het aantal behandelingen waar u recht op heeft vanuit uw verzekeringspolis.

Ga naar de website van De Fysiotherapeut >