Patientenportaal

U kunt zich via dit portaal aanmelden voor een intake gesprek en behandeling. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op voor een afspraak. Hieronder kiest u dan voor “inschrijven”.

Naar de fysio- of manueel therapeut zonder verwijzing van een arts!
U heeft voor een bezoek aan de fysio- of manueel therapeut tegenwoordig geen verwijzing van de huisarts meer nodig. U kunt dus rechtstreeks met uw klachten bij ons terecht. Wij bekijken tijdens een eerste consult of u behandeld kunt worden of dat u toch moet worden doorverwezen naar de huisarts.

Untitled Page