Werkwijze

We beginnen ermee goed uw verhaal aan te horen en te begrijpen wat uw hulpvraag is. Hiervoor plannen wij bij een eerste bezoek ruim tijd en vragen we u vooraf via onze website thuis al wat vragen te beantwoorden. Zo komt u samen met de therapeut beslagen ten ijs.
Een uitgebreide analyse van uw verhaal geeft ons richting in het (onder)zoeken van uw gehele bewegingsapparaat. Daaruit volgt wederom een analyse en conclusie waaruit we in overleg met u een behandeldoel opstellen met daarop afgestemd behandelplan. Dit plan bevat uiteraard het te behalen doel, maar tevens hoe we daar in gezamenlijkheid kunnen komen en hoelang we dit samen moeten doen. Daarnaast ook hoelang u eventueel nog zelfstandig verder moet gaan om het einddoel te bereiken indien onze inzet daarin overbodig is.
Uiteraard proberen we met u mee te denken om hierin de kosten voor u en uw verzekeraar zo gunstig mogelijk te laten zijn.

Al jaren staat de praktijk bij zorgverzekeraars bekend om een laag behandelgemiddelde dat rond de 20% lager ligt dan het landelijk en/of regionaal gemiddelde, ondanks het feit dat we veel bezoek krijgen van mensen met complexe problematiek.